Säätiön perustajayhteisöt

Säätiön toimintaa johtaa hallitus, joka koostuu perustajayhteisöjen edustajista. Hallituksen puheenjohtajana toimii arkkitehti Antero Polso ja varapuheenjohtajana toiminnanjohtaja Kalle Sällström. Säätiön asiamiehenä toimii dosentti Jaakko Rusama.

Säätiö on perustettu 15.8.1978 ja sen perustajayhteisöt ovat:

Förbundet för Svenskt Församlingsarbete (nykyinen Församlingsförbundet)

Kirkkohallitus

Kristillinen kulttuuriliitto (nykyinen Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS)

Kristillinen Taideseura

Suomen Ev. lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus (nykyinen Nuori Kirkko)

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö

Suomen Setlementtiliitto

Perustajajäseniin kuulunut Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto (myöhemmin Kirkkopalvelut) on yhdistynyt Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiöön

TIETEEN JA TAITEEN KRISTILLINEN TUKISÄÄTIÖ