Apurahahakemus

Hakemuslomake löytyy tämän sivun alalaidasta.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

TULOSTA HAKEMUS JA LÄHETÄ LIITTEINEEN KIRJEENÄ

Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön hallitus
Asiamies Jaakko Rusama
Kirkkohallitus
PL 210
00131 Helsinki
1.

Hakija

 

___________________________________

sukunimi, etunimet

___________________________________

arvo tai ammatti

___________________________________

lähiosoite/postinumero-postitoimipaikka

___________________________________

virka/toimi apurahaa haettaessa / verotuskunta

 

_________________________

sosiaaliturvatunnus

_________________________

puhelin toimeen

_________________________

puhelin kotiin

_________________________

toimipaikka

2.

Apurahan määrä

 

haettu määrä € ____________________

3.

Apurahan käyttötarkoitus

onko kyseessä väitöskirja, lisensiaattityö, muu tutkimus sekä tutkimuksen aihe – millaisesta taidehankkeesta on kysymys

_______________________________________

_______________________________________

Työ tapahtuu virkavapauden turvin

___ kyllä

___ ei

4.

Hakemuksen ala

Hakemus liittyy lähinnä alla mainittuun kulttuurielämän alaan, joka merkitään rastilla (x)

___ teologinen tutkimus ___ muu tutkimus

___ kirjallisuus ___ kuvataiteet ___ näyttämötaiteet ___ säveltaiteet

muu tarkoitus – mikä: _________________________________________________________

5.

Aikaisemmat apurahat

Apurahat kolmelta viime vuodelta

vuosi      apurahan antaja      €      käyttötarkoitus

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.

Vireillä olevat hakemukset

Apurahan myöntäjä anottu summa käyttötarkoitus

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7.

Suosittelijat

nimi toimi puhelin

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Suosittelijoiden kirjalliset lausunnot lähetetään suljetussa kirjekuoressa suoraan säätiön hallitukselle hakuajan kuluessa.

8.

Liitteet

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja työsuunnitelma

Muut liitteet: ________________________________________________________________

Hakemus on toimitettava säätiön hallitukselle yllä olevaan osoitteeseen niin, että se on perillä 31.8.2016 mennessä. Apurahat jaetaan joulukuussa 2016. Päätöksestä lähetetään tieto kullekin hakijalle.
9. Hakemuksen perustelut

(tarvittaessa eri liitteessä):

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Maksuosoite (rahalaitos ja tilinumero)

__________________________________________________________________________________________

11. Päiväys ja allekirjoitus

__________________________________ ____________ kuun ______ pnä 2016

____________________________________________

omakätinen allekirjoitus

Ohje apurahan saajalle Apurahan saajan tulee antaa selostus työn edistymisestä ja apurahan käytöstä Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön hallitukselle kuuden kuukauden kuluessa apurahan nostamisesta. Kertomus lähetetään säätiön asiamiehelle.

Sitoumus

Sitoudun noudattamaan edellä olevia ohjeita, jos saan hakemani apurahan.

 

 

__________________________________________________________

omakätinen allekirjoitus

 

TIETEEN JA TAITEEN KRISTILLINEN TUKISÄÄTIÖ