Apurahasääntö

1_Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö tukee tiedettä ja taidetta sääntöjen 2 §:ssä ilmaistun tarkoituksen mukaisesti:

’Säätiön tarkoituksena on tieteen, erityisesti teologisen tutkimuksen sekä kristilliseen elämänkatsomukseen perustuvan taiteen tukeminen.’

Säätiö pyrkii jakamaan apurahoja säännöllisesti sääntöjen 3 §:n mukaisesti.

2_Avustettavien hankkeiden tulee edistää kristillistä uskoa, kristillisten kirkkojen ja seurakuntien elämää tai niiden julistus- ja palvelutehtävää.

Apurahoja harkittaessa huomioidaan hankkeiden kiinnostavuus, laajuus ja vaikuttavuus. Apurahoja harkittaessa voidaan ottaa huomioon kristillisten kirkkojen ja seurakuntien vuosittaiset painopistealueet.

Apurahat ovat pääsääntöisesti kannustusapurahoja. Pitkällä aikavälillä pyritään tukemaan tutkimusta ja taiteellista työtä tasapainoisesti.

3_Apurahat julistetaan haettaviksi hakijakunnan parhaiten tavoittavissa lehdissä ja / tai sähköisissä medioissa. Apurahoja haetaan vahvistetulla hakulomakkeella. Hakemuksen liitteineen tulee antaa selkeä ja arvioinnin kannalta riittävä kuva hankkeesta.

Apurahojen myöntämisestä päättää säätiön hallitus. Säätiön hallitus voi asettaa apurahatoimikunnan hakemusten arvioimiseksi. Toimikunta voi pyytää hakemuksista asiantuntijalausuntoja. Apurahan saajien tulee esittää hankkeista loppuraportit.

4_Avustettavan hankkeen tuloksen tulee olla raportoitavissa ja jaettavissa laajemmalle vastaanottajakunnalle. Avustettavan hankkeen tulee toteutua apurahan myöntämisen jälkeen. Apurahaa harkittaessa tulee huomioida hankkeen muu rahoitus ja kustannusjärjestelyt.

5_Säätiö ei pääsääntöisesti myönnä apurahoja hallituksensa jäsenille, henkilökunnalleen, toimielintensä jäsenille ja asiantuntijoilleen tai näiden läheisille. Hallituksen jäsen on esteellinen apurahoista päätettäessä, mikäli hänen lähipiiriinsä kuuluva hakee apurahaa.

6_Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia säätiön pääoman kartuttamiseen tai säätiön tarkoituksen mukaisia apurahoja varten. Lahjoitukset voivat olla aihepiiriltään kohdennettuja.

7_Apurahoihin ohjattavaa summaa kulloinkin määriteltäessä huomioidaan säätiön varojen kartuttaminen. Säätiö voi pyytää jäsenorganisaatioitaan kartuttamaan pääomaa omaisuuden reaaliarvon säilyttämiseksi ja kartuttamiseksi.

TIETEEN JA TAITEEN KRISTILLINEN TUKISÄÄTIÖ